Chi tiết tin - Xã Ba Tầng - Hướng Hóa

Sắp đến UBND xã sẽ áp dụng Bộ mã QR codo TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã Ba Tầng

1

Để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), UBND xã Ba Tầng (Hướng Hóa) đã thiết kế mã QR Code để tra cứu TTHC qua Cổng dịch vụ công tỉnh và Trang thông tin điện tử của xã.

Nhanh chóng, thuận tiện

Từ 14/8/2023, tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại UBND xã Ba Tầng sẽ có bảng niêm yết gồm 27 bộ mã QR Code tương ứng với 131 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên tất cả các lĩnh vực nhằm hỗ trợ tổ chức, người dân đăng nhập, tra cứu và thực hiện các TTHC. Nhằm thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử.

Trong đó, các lĩnh vực được người dân thường xuyên nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC với các mức độ dịch vụ công trực tuyến 1, 2, 3 như: Hộ tịch, chứng thực, đất đai, bảo trợ xã hội... Việc in bảng niêm yết TTHC bằng mã QR Code và niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả được sử dụng song song với bộ niêm yết TTHC bằng giấy.

Trong mỗi bộ QR Code sẽ gồm danh mục các TTHC thuộc từng lĩnh vực theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; với các nội dung gồm: Thông tin chung về TTHC; quy trình các bước thực hiện; thành phần hồ sơ; thời gian giải quyết hồ sơ; yêu cầu của TTHC, căn cứ pháp lý; biểu mẫu (nếu có); mức phí hoặc lệ phí (nếu có).

Việc sử dụng quét mã QR Code, người dân, tổ chức chỉ cần dùng điện thoại thông minh sử dụng ứng dụng camera trên điện thoại, ứng dụng Zalo hoặc một ứng dụng quét mã QR Code bất kỳ để quét mã QR Code của chuyên trang để truy cập thông tin TTHC, hướng dẫn về thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết, lệ phí đăng ký, thực hiện đăng ký dịch vụ công trực tuyến và tra cứu nhiều thông tin có liên quan về TTHC trên từng hồ sơ.

Sắp tới, UBND xã sẽ đầu tư kết nối mạng internet kết nối wifi miễn phí cho các nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và tiến hành niêm yết tại một số nhà sinh hoạt cộng đồng thôn đã để thí điểm với một số mã QR Code của các TTHC được người dân quan tâm, thực hiện nhiều trên địa bàn xã để mọi người dễ tiếp cận hơn, sau đó mới nhân rộng trên toàn xã. Đồng thời, tuyên truyền cho người dân biết và có thể ở nhà tìm hiểu các TTHC liên quan cần giao dịch. Bên cạnh đó, UBND xã cũng sẽ ứng dụng rộng rãi mã QR Code trên nhiều lĩnh vực nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử tại xã...

Việc áp dụng mã QR Code trong tìm hiểu TTHC và đăng ký dịch vụ công trực tuyến nhằm giảm thời gian, công sức, chi phí đi lại cho người dân. Phát huy hiệu quả, hạn chế số lượng hồ sơ cần bổ sung, xác minh dẫn đến việc giải quyết chậm trễ. Các TTHC được công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức dễ tiếp cận khi đến giao dịch, từ đó, chất lượng giải quyết TTHC được nâng cao./.

                                                                                                                                Tác giả: Nguyễn Văn Hải, Văn phòng-Thống kê xã Ba Tầng

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh