Mô hình hay cách làm tốt - Xã Ba Tầng - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0

Mô hình hay cách làm tốt

Triển vọng mới cho nông sản Quảng Trị

Những ngày cuối năm, các siêu thị trên địa bàn tỉnh phong phú chủng loại hàng hoá, sẵn sàng phục vụ nhu cầu sắm tết cho nhân dân. Bên cạnh những mặt hàng chất lượng cao mang thương hiệu Việt Nam, các mặt hàng nông sản Quảng Trị cũng đã tìm được chỗ đứng tại các siêu thị lớn và trong lòng người tiêu dùng...

Vai trò phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới.

Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Quảng Trị từ năm 2010 đến nay đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhận được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Cùng với các tổ chức thành viên trong khối Mặt trận, các cấp Hội phụ nữ bằng nhiều việc làm thiết thực đã từng bước khẳng định vị...

Nông dân mạnh dạn đầu tư sản xuất cà phê nông hộ

Với mục đích khắc phục tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa của cây cà phê, tại xã Hướng Phùng, địa phương có sản lượng cà phê lớn nhất của huyện Hướng Hóa, một số nông dân đã đầu tư máy xay cà phê nông hộ. Với hệ thống máy xay này, người nông dân mong muốn mang đến sản phẩm cà phê thương hiệu...

Hình ảnh