Chi tiết tin - Xã Ba Tầng - Hướng Hóa

Lịch làm việc của Hội đồng nhân dân & Uỷ ban nhân dân xã Ba Tầng tuần thứ 21, từ ngày 20/5/2024 đến 24/5/2024

1

Thứ, ngày

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì; Tham dự

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai
20/5/2024

Sáng

07h30: Giao ban đầu tuần

CBCC xã; HĐKCT xã

Hội trường UBND xã

08h00: Khai mạc huấn luyện Dân quân cơ động năm 2024

Đ/c May; Băng; Tuấn; Kareng

Hội trường UBND xã

Chiều

14h00: Họp chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết 15 năm kết nghĩa bản bản 2 bên biên giới

CBCC, NHĐKCT

Hội trường UBND xã

14h00: Dự hội nghị triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024

Đ/c Ta Cu

UBMT huyện

Thứ Ba
21/5/2024

Sáng

Làm việc chuyên môn

CBCC

Cơ quan

Chiều

14h00: Dự Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Đ/c Băng

UBND huyện

14h00: Dự Chi trả lần đầu tiên cho đối tượng BTXH mới có quyết định

Đ/c Thi

Phòng LĐTBXH

Thứ

22/5/2024

Sáng

Làm việc chuyên môn

CBCC

Cơ quan

Chiều

Làm việc chuyên môn

CBCC

Cơ quan

Thứ Năm
23/5/2024

Sáng

08h00: Dự kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình xây dựng xã nông thôn mới tại xã

Ban CĐ CTMTQG xã

Hội trường UBND xã

08h00: Tham dự Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho Ban điều hành Bảo vệ trẻ em cấp cấp xã trên địa bàn huyện Hướng Hóa năm 2024

Đ/c Thi; CA xã; Y tế

Khách sạn Công đoàn -TP Đông Hà

02 ngày (23-24/5)

Chiều

14h00: Dự Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với CN, VC, người lao động năm 2024

Đ/c Vư; Ta Cu

UBND huyện

Thứ Sáu
24/5/2024

Sáng

7h00: Dự đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024

Đ/c Ăm May; Giai; Hiền

Xã Hướng Phùng

7h30: Dự Đại hội thi đua quyết thắng LLVT huyện Hướng Hóa giai đoạn 2019-2024

Đ/c Tuấn; Băng; Ka Reng;

UBND huyện

08h00: Nộp hồ sơ xây dựng đường Bóc KLong tại phòng KT-HT

Đ/c Thành

Phòng KT-HT

Chiều

Làm việc chuyên môn

CBCC

Cơ quan

Ghi chú:

 - Đồng chí Nguyễn Thị Thu - CC VH-XH ngĩ sinh từ ngày 01/4 đến 01/10/2024.

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh