Chi tiết tin - Xã Ba Tầng - Hướng Hóa

Lịch công tác của Hội đồng nhân dân & Uỷ ban nhân dân xã Ba Tầng tuần thứ 17, từ ngày 22/4/2024 đến 26/4/202

1

Thứ, ngày

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì; Tham dự

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai
22/4/2024

Sáng

07h30: Giao ban đầu tuần

CBCC xã; HĐKCT xã

Hội trường UBND xã

Tập huấn Hệ thống MCĐT (phiên bản mới)

Đ/c Khóa; Hải; Thành; Đá; Mái; Tiên; Sỹ; Béc

Khách sạn Phụng Hoàng

01 ngày

Huấn luyện Dân quân năm thứ nhất Cụm 6

Đ/c Ka reng

Xã Lìa

05 ngày

Tập huấn lớp Phó chủ tịch các xã thị trấn năm 2024

Đ/c Hiền

TP Đông Hà

03 ngày

Chiều

Làm việc chuyên môn

CBCC

Cơ quan

Thứ Ba
23/4/2024

Sáng

Làm việc chuyên môn

CBCC

Cơ quan

Chiều

14h00: Dự phiên làm việc với Đoàn công tác Ban Thường vụ huyện ủy

BTV; BCH Đảng ủy

Hội trường UBND xã

Thứ

24/4/2024

Sáng

07h00: Dự chương trình Tiến về phía trước

Đ/c Băng; Khóa; Thi; Y Theo

Khách sạn Khánh Phương

01 ngày

Chiều

Làm việc chuyên môn

CBCC

Cơ quan

Thứ Năm
25/4/2024

Sáng

Làm việc chuyên môn

CBCC

Cơ quan

Chiều

Làm việc chuyên môn

CBCC

Cơ quan

Thứ Sáu
26/4/2024

Sáng

07h00: Dự Bế mạc huấn luyện Dân quân năm thứ nhất Cụm 6 năm 2024

Đ/c Ăm May; Băng; Ka Reng

Xã Lìa

01 ngày

8h00: Dự Hội nghị UBMTTQVN huyện Hướng Hóa

Đ/c Giai

UBMT huyện

Chiều

Làm việc chuyên môn

CBCC

Cơ quan

 

 

 

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh