Chi tiết tin - Xã Ba Tầng - Hướng Hóa

Lịch công tác của Hội đồng nhân dân & Uỷ ban nhân dân xã Ba Tầng tuần thứ 15, từ ngày 08/4/2024 đến 12/4/2024

1

LỊCH CÔNG TÁC

Hội đồng nhân dân & Uỷ ban nhân dân xã Ba Tầng
tuần thứ 15, từ ngày 08/4/2024 đến 12/4/2024

 
 

Thứ, ngày

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì; Tham dự

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai
08/4/2024

Sáng

07h30: Giao ban đầu tuần

CBCC xã; HĐKCT xã

Hội trường UBND xã

Lập sơ đồ Bảng kê điều tra dân số giữa kỳ năm 2024

Đ/c Khóa VP

Thôn Hùn

01 ngày

Chiều

Làm việc chuyên môn

CBCC

Cơ quan

Thứ Ba
09/4/2024

Sáng

07h00: Đại hội Mặt trận TQVN lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

CBCC, các Tổ chức thành viên MT

Hội trường UBND xã

8h00: Đăng ký độ tuổi 17

Đ/c Ka Reng; Ban CHQS xã

Trụ sở xã

Lập sơ đồ Bảng kê điều tra dân số giữa kỳ năm 2024

Đ/c Khóa VP

Thôn Loa

01 ngày

Chiều

07h00: Đại hội Mặt trận TQVN lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

CBCC, các Tổ chức thành viên MT

Hội trường UBND xã

Thứ

10/4/2024

Sáng

07h00: Tham gia hoạt động cắt tóc thiện nguyện tại thôn Trùm

Đ/c Khóa; Đoàn thể CT xã

Thôn Trùm

01 ngày

08h00: Tập huấn tuyên truyền, vận động thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" góp phần xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới trong gi đình và cộng đồng; nâng cao nhận thức về hôn nhân và gia đình nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

CBCC; các thôn

Hội trường UBND xã

Lập sơ đồ Bảng kê điều tra dân số giữa kỳ năm 2024

Đ/c Khóa VP

Thôn Ba Lòng

01 ngày

Chiều

Làm việc chuyên môn

CBCC

Cơ quan

Thứ Năm
11/4/2024

Sáng

Lập sơ đồ Bảng kê điều tra dân số giữa kỳ năm 2024

Đ/c Khóa VP

Thôn Ba Tầng

01 ngày

Chiều

Làm việc chuyên môn

CBCC

Cơ quan

Thứ Sáu
12/4/2024

Sáng

07h00: Dự khai mạc huấn luyện Dân quân năm thứ nhất Cụm 6 năm 2024

Đ/c Tuấn; Băng; Ka Reng

Xã Lìa

07h00: Đi chúc tết cổ truyền Bunpimay tại nước bạn Lào

Đ/c Ăm May; Hiền; Ka Reng; Kiên; Ta Cu; Mái; Cu Đá; Hải

Nước Lào

01 ngày

08h00: Dự hội nghị giới thiệu, phổ biến Luật đất đai số 31/2024/QH15

Đ/c Ai Béc; Thành

UBND huyện

01 ngày

08h00: Nộp phí chức thực tháng 03 và nhận biểu mẫu hộ tịch

Đ/c Tiên TP-HT

Phòng Tư pháp

Chiều

13h00: Giao ban Quý 1 công tác LĐTB&XH năm 2024

Đ/c Ai Béc; Thi

Phòng LĐTB&XH

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh