Thông tin hoạt động đơn vị - Xã Ba Tầng - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0

Thông tin hoạt động đơn vị

Công văn Về việc lấy ý kiến tham gia góp ý vào Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thực hiện Dân chủ cơ sở trên địa bàn xã Ba Tầng

Công văn Về việc lấy ý kiến tham gia góp ý vào Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thực hiện Dân chủ cơ sở trên địa bàn xã Ba Tầng

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ba Tầng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 09/4/2024, tại Hội trường UBND xã Ba Tầng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ba Tầng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 được tiến hành với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phan Minh Vinh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Hướng Hóa;...

1 2 »
Hình ảnh