Chi tiết tin - Xã Ba Tầng - Hướng Hóa

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ba Tầng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 09/4/2024, tại Hội trường UBND xã Ba Tầng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ba Tầng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 được tiến hành với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phan Minh Vinh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Hướng Hóa; đồng chí Ăm May, Bí thư Đảng ủy xã Ba Tầng.

Đại hội chào đón đồng chí Thượng tá Đinh Quang Duyên - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ba Tầng cùng các đồng chí trong BTV Đảng uỷ, TT HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQVN; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội xã Ba Tầng; nguyên lãnh đạo xã, các già làng, người uy tín, cùng 70 đại biểu đại diện cho các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

 

1

          Nhiệm kỳ 2019 - 2024, mặc dù trong điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương còn nhiều khó khăn, nhưng Ủy ban MTTQ xã Ba Tầng đã phát huy được vai trò nòng cốt trong công tác tập hợp và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động thực hiện tốt 11 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội MTTQVN xã lần thứ X đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; nhân dân đồng thuận thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được quan tâm. Các cuộc vận động, phong trào thi đua ngày càng có chiều sâu và thiết thực hơn; nhiều mô hình hoạt động được triển khai dần tạo có sức lan tỏa, phát huy được vai trò chủ thể của nhân dân và huy động được sự quan tâm tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Đoàn Chủ tịch Đại hội 

          Phát huy tinh thần, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và các tầng lp Nhân dân trong triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, phát huy ý chí tự lực, tự cường của Nhân dân trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh. Xây dựng nhiều mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả như mô hình Vì biên giới bình yên”, mô hình dân vận khéo: Giảm nghèo bền vững, khu dân cư không có ma túy và tội phạm”, “Ngày chủ nhật xanh”, “xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp - văn minh”, các mô hình phát triển kinh tế… Công tác vận động Nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng; xã hội hóa xây dựng các công trình dân sinh đạt nhiều kết quả phấn khởi, đóng góp các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường.

Hình ảnh Đại hội

          Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng với các tổ chức thành viên đã tổ chức triển khai đồng bộ và nâng cao chất lượng của Cuộc vận độngToàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận dụng phù hợp với thực tế địa bàn khu dân cư, được đông đảo Nhân dân đồng tình, hưởng ứng tham gia; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng về xây dựng Làng văn hóa, gia đình văn hóa, vận động xây dựng nếp sống văn minh ở nông thôn. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... Tình hình ANTT trên địa bàn đảm bảo ổn định, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế. Thường xuyên quan tâm công tác hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ tết, thiên tai; đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 xảy ra, MTTQ và các tổ chức thành viên xã đã tích cực tuyên truyền phòng, chống dịch, chăm lo tốt cho Nhân dân, có nhiều cách làm hay, sáng tạo được Nhân dân đồng tình, ủng hộ, tin tưởng, yên tâm trước sự chăm lo của Đảng, Nhà nước, từ đó chung tay phòng chống dịch bệnh, kiểm soát và phòng, chống dịch thành công, được các cấp động viên, biểu dương, khen thưởng.

Hình ảnh Đại hội

          Mặt trận và các tổ chức thành viên thực hiện tốt Cuộc vận động “Vì người nghèo” góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, trong 5 năm qua đã vận động được 75.000.000 đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Trong nhiệm kỳ, cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, huyện, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, Mặt trận, các đoàn thể xã và Ban vận động quỹ của xã đã tiếp nhận sửa chữa, xây dựng mới 16 nhà ở đại đoàn kết cho hộ nghèo, giúp đỡ nhiều gia đình phát triển sản xuất, hỗ trợ người đau ốm, khó khăn, hoạn nạn... với tổng trị giá trên 5.000.000.000 đồng. Ban Dân vận Huyện ủy và UBMTTQVN huyện đã hỗ trợ xây dựng mô hình dân vận khéo tại thôn Trùm, mô hình nuôi bò quay vòng, tổng trị giá trên 120 triệu đồng... Qua đó đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, giúp các hộ gia đình vươn lên thoát nghèo. Đồng hành với Mặt trận, các tổ chức thành viên đã có nhiều chương trình hoạt động, kêu gọi, vận động xã hội chăm lo, giúp đỡ đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, người bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin, người khuyết tật, trẻ mồ côi, người già neo đơn, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh. Kêu gọi cộng đồng hỗ trợ, trao tặng hàng nghìn suất quà cho các gia đình hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách, hộ khó khăn đột xuất nhân dịp lễ, tết, do ảnh hưởng thiên tai bão lụt. Quan tâm triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, xác định đây là một trong những nhiệm vụ thúc đẩy các hoạt động sản xuất, tiêu dùng, góp phần khôi phục sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, dịch vụ sau thiên tai, dịch bệnh. Một số sản phẩm OCOP mang thương hiệu Ba Tầng đã ra đời như: Rượu men lá, Măng sấy khô… đã góp phần làm phong phú, đa dạng hàng hóa trên địa bàn.

           Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, Đại hội đã đề ra mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029, với các chỉ tiêu cụ thể. Trong đó: 100% khu dân cư triển khai thực hiện đầy đủ 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đạt và vượt chỉ tiêu được giao; phấn đấu hằng năm 95% khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (cả phần lễ và phần hội) và tiếp tục thực hiện mô hình “Vì Biên giới bình yên”. Trong nhiệm kỳ, hỗ trợ sửa chữa và xây dựng từ 01-2 nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ 01 mô hình sinh kế cho hộ nghèo. Hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã có ít nhất 01 chương trình, nội dung giám sát và tham gia hiệu quả các hoạt động phản biện xã hội. Hàng năm, phấn đấu 100% Ban Công tác Mặt trận hoàn thành tốt nhiệm vụ, UBMT xã được UBMT huyện công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ phân đấu 100% cán bộ Mặt trận xã, các thôn, bản tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác Mặt trận do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức. Ứng dụng đồng bộ cổng thông tin điện tử MTTQ và Cổng Cứu trợ thiện nguyện Quảng Trị. Phát động 100% hộ gia đình treo ảnh Bác Hồ trong nhà ở nơi trang trọng hưởng ứng thực hiện mô hình “Vinh dự, tự hào được mang họ của Bác, nguyện học tập suốt đời theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đồng chí Phan Minh Vinh - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội

            Đại hội đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Minh Vinh - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện và đồng chí Ăm May - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã, đề nghị MTTQVN xã tiếp tục làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, thực sự là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệp thương dân chủ, cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã nhiệm kỳ mới bảo đảm số lượng, thành phần, tiêu chuẩn cả về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và năng lực trình độ, bảo đảm tính kế thừa và phát triển, để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã khóa mới thực sự là trung tâm đoàn kết, có đủ phẩm chất và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ và chương trình phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Hình ảnh Đại hội

          Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương cử Uỷ ban MTTQ xã Ba Tầng khóa XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với 31 thành viên. Đồng chí Hồ Văn Giai - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã, nhiệm kỳ 2019 -2024 được hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Ba Tầng khóa XI. Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 5 người; 100% đại biểu nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

 

 

Đng chí Phan Minh Vinh - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện và đồng chí Ăm May - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã  tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQVN xã Ba Tầng khóa XI

 

Hình ảnh Biểu quyết của đại biểu

Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Ba Tầng

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh