Chi tiết tin - Xã Ba Tầng - Hướng Hóa

Lịch làm việc của Hội đồng nhân dân & Uỷ ban nhân dân xã Ba Tầng tuần thứ 19, từ ngày 06/5/2024 đến 10/5/2024

Thứ, ngày

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì; Tham dự

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai
06/5/2024

Sáng

07h30: Giao ban đầu tuần

CBCC xã; HĐKCT xã

Hội trường UBND xã

8h00: Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2023 và triển khai nhiệm vụ nam 2024

BCĐ CCHC xã; CBCC xã; HĐKCT xã

Hội trường UBND xã

Chiều

Làm việc chuyên môn

CBCC

Cơ quan

Thứ Ba
07/5/2024

Sáng

09h00: Tham dự lễ khánh thành công trình Trường đẹp cho em tại điểm trường bản Hùn thuộc trường PTDTBT TH&THCS Ba Tầng

Đ/c Ăm May; Băng;; Giai

Thôn Hùn

Chiều

14h00: Dự phiên làm việc với Đoàn công tác Ban Thường vụ huyện ủy

BTV; BCH Đảng ủy

Hội trường UBND xã

Thứ

08/5/2024

Sáng

09h00: Dự nghiệm thu hàng hoá, “Dê địa phương sinh sản”

Đ/c Băng; Sỹ; Cu Đá

Xã Tân lập

Chiều

Làm việc chuyên môn

CBCC

Cơ quan

Thứ Năm
09/5/2024

Sáng

08h00: Dự kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2024

Đ/c Hiền; Cu Đá

Hội trường UBND xã

Chiều

Làm việc chuyên môn

CBCC

Cơ quan

Thứ Sáu
10/5/2024

Sáng

Làm việc chuyên môn

CBCC

Cơ quan

Chiều

Lên lịch làm việc tuần 20

Đ/c Hải

Ghi chú:

 - Đồng chí Nguyễn Thị Thu - CC VH-XH ngĩ sinh từ ngày 01/4 đến 01/10/2024.

- Đồng chí Hồ Ai Béc - Phó chủ tịch UBND xã– Nghĩ ốm từ ngày 09/5 đến 10/5/2024.

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh