Chi tiết tin - Xã Ba Tầng - Hướng Hóa

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN PHÍ, LỆ PHÍ HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN PHÍ, LỆ PHÍ HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Xem link chi tiết tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=ugcuUx_7S8g

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh