Chi tiết tin - Xã Ba Tầng - Hướng Hóa

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư thôn Loa, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa

Sáng nay 11/11, khu dân cư thôn Loa, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa sôi nổi tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và phát động xây dựng khu dân cư “Vì biên giới bình yên”, nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021). Về dự Ngày Hội có Ông Trần Đình Dũng - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Nội vụ huyện; đại diện UBMTTQ Việt Nam huyện, Hội CCB huyện; đại diện Ban Chỉ huy Đồn biên phòng Ba Tầng và cán bộ và Nhân dân thôn Loa

Đồng chí Trần Đình Dũng-HUV, Trưởng phòng Nội vụ huyện phát biểu chỉ đạo ngày Hội

       Kế thừa và phát huy truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thời gian qua UBMTTQVN xã Ba Tầng nói chung, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư Loa nói riêng đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, thường xuyên coi trọng công tác xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với đặc thù là một thôn giáp biên giới giáp với bản Rạ - A Xóc - Lào, toàn khu dân cư thôn Loa hiện có 145 hộ với 750 nhân khẩu. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự quản lý của chính quyền, sự đôn đốc, hướng dẫn của UBMTTQVN xã, khu dân cư thôn Loa đã thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; khuyến khích động viên Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội.

Hình ảnh Nhân dân và cán bộ thôn Loa trong ngày hội

Đến nay, khu dân cư thôn Loa sản xuất được 130 ha sắn, 40 ha lúa nước, 06 ha lúa rẫy; cây ăn quả và các loại cây trồng khác khoảng 02 ha. Khu dân cư có tổng đàn bò 35 con, 130 con dê, lợn 52 con và gia cầm các loại 1.123 con. Kết quả điều tra hộ nghèo sơ bộ cuối năm 2021 theo chuẩn nghèo mới, khu dân cư có 104 hộ nghèo chiếm 71,72%, hộ cận nghèo 19, chiếm 13,1%. Mặc dù tỉ lệ hộ nghèo còn cao, Nhân dân còn nhiều khó khăn nhưng so với những năm trước đây, đời sống vật chất và tinh thần đã được nâng lên đáng kể; nhiều công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, tạo diện mạo mới cho nông thôn.
          Nhân dân trong khu dân cư đã hưởng ứng và tham gia tích cực các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, điển hình là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tích cực thi đua lao động sản xuất, giảm nghèo bền vững. Đến nay toàn khu dân cư có 135 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa.
          Đặc biệt hơn, Nhân dân trong thôn đã đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh gây ra để khôi phục sản xuất và ổn định đời sống. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh - quốc phòng, trật tự trị an trên địa bàn được củng cố và giữ vững...
          Bên cạnh đó với tinh thần cần cù lao động đoàn kết và gắn bó tình nghĩa xóm làng, bà con nhân dân tích cực tăng gia sản xuất chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, biết phát huy thế mạnh của kinh tế đồi rừng để trồng các cây nguyên liệu, đặc biệt cây sắn là cây mũi nhọn, sản phẩm từ lúa, ngô, cà phê, chuối, tràm, bời lời.... đã từng bước trở thành cây có giá trị kinh tế, cho thu nhập cao. Nhiều hộ đã xây nhà, mua sắm vật dụng gia đình có giá trị từ thu nhập của cây sắn, cây lâm nghiệp và kinh tế đồi rừng, từng bước xóa đói giảm nghèo.

Đại úy Hồ Xuân Lê - ĐTTS Đồn Biên phòng Ba Tầng tuyên truyền về Chính sách dân tộc và tôn giáo cho bà con nhân dân

          Tuy vậy nhưng tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy trong thanh thiếu niên vẩn còn; hiện toàn xã có 18 đối tượng sử dụng ma túy, trong đó thôn Loa có 03 đối tượng; một bộ phận Nhân dân nhận thức còn hạn chế, có tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước. Các ban ngành đoàn thể thôn hội hoạt động chưa đều, việc tuyên truyền đoàn viên, hội viên chấp hành chủ trương, chính sách chưa thường xuyên, thiếu hiệu quả.
            Ngày Hội ĐĐK toàn dân tộc tại thôn Loa (tổ chức điểm) của xã, MTTQVN thôn cũng đã phát động xây dựng phong trào Khu dân cư “Vì biên giới bình yên”, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; gắn với thực hiện các phong trào “Quần chúng tự quản đường biên cột mốc”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các mô hình “Tự quản đường biên, cột mốc” “Tự quản an ninh trật tự”; “Kết nghĩa cụm dân cư, kết nghĩa bản - bản hai bên biên giới” và hướng tới xây dựng các mô hình, cách làm mới, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cảnh giác trước âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; không để con em, người thân trong gia đình vi phạm pháp luật, tham gia các tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy, tiếp tay cho mua, bán, vận chuyển ma túy; tích cực tham gia công tác phòng chống cháy nổ, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, phòng chống thiên tai; không để con cháu bỏ học, kết hôn sớm, bạo lực gia đình…

Nhân dân thôn Loa ký cam kết

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng cộng đồng dân cư, bà con thôn Loa cam kết tăng cường đoàn kết hơn nữa trong cộng đồng dân cư, nhằm phát huy sức mạnh của nhân dân, thực hiện dân chủ để phát huy nguồn lực xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển. Mục tiêu hướng đến là giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, vươn lên làm giàu chính đáng; cơ sở hạ tầng xanh sạch đẹp; không có ma túy và tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật, thực hành dân chủ và giữ gìn kỷ cương phép nước; chung tay phòng chống dịch bệnh Covid19; cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc, thôn, bản bình yên, xã hội văn minh, giàu đẹp./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Hải - Văn phòng-Thống kê

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh