VĂN BẢN UBND THỊ TRẤN - Xã Ba Tầng - Hướng Hóa

Công văn Về việc lấy ý kiến tham gia góp ý vào Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thực hiện Dân chủ cơ sở trên địa bàn xã Ba Tầng

Thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BA TẦNG NĂM 2024

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CCHC XÃ BA TẦNG NĂM 2024

KẾ HOẠCH CCHC XÃ BA TẦNG NĂM 2024

Hình ảnh